Stratejik Alan Yönetimi

Stratejik Alan Yönetimi

Saha yöneticilerinden beklenen en temel yetkinliklerden biri olan bölge analiz yetkinliğini stratejik bir bakış açısı ile geliştirmesini amaçlayan simülasyon tabanlı bir eğitim programıdır.

Program Amacı

Bu programda Bölge Müdürlerinin bölge verilerini doğru analiz edebilmesi, iç görü oluşturması, öncelikleri belirlemesi, karar alması ve stratejik planlama yapması konularında gelişmelerini sağlayan bir simülasyon tabanı kullanılır. Program tüm BM lerin bu beceri ve yetkinlikler çerçevesinde firma için beklenen standart yaklaşımı sergilemesini amaçlar. Ayrıca bu program yönetici havuzunda yer alan çalışanların bu yetkinliklerini geliştirmek ve ölçmek amacı ile de kullanılmaktadır. 

Program Süreci

Konu anlatımları ardından firma verileri üzerinden oluşturulan bölgeler simülasyonu ile BM’ lerin bireysel ve grup halinde çalışmaları sağlanır. 2 günlük simülasyon programının ardından yapılan +1 günlük “Uygulama Mükemmeliyeti” bölümü ile BM’lerin sorumlu oldukları bölgeleri ile bu stratejik analizi yapmaları sağlanır. Bu sunumlar sırasında her BM için bireysel geri bildirimler verilir.

İstenmesi halinde eğitim öncesi ve sonrası yetkinlik envanteri ve BM geri bildirim süreçlerinin Bölge Müdürü bireysel geri bildirim ve derecelendirme raporlaması da firmaya sunulur.

project-img