Satışın Zihinsel Süreci

Satışın Zihinsel Süreci

Kişilerin kendi güçlü yönlerini tanımalarını, kendi güçlü yönleri ile satışçı kimliğini oluşturmalarını, eyleme geçirecek pozitif zihinsel tutumu geliştirmelerini, bu farkındalık ile müşterileri ile iletişim tarzlarını geliştirmelerini sağlayacak bir öğrenme ve keşif yolculuğu ile satışa odaklanmalarını sağlamayı amaçlamıştır.

Modüller:

  • Zihniyet Tanıma
  • Zihniyet Gelişimi
  • Davranış Dönüşümü