Kurum İçi Koçluk Eğitim Programı

  • Anasayfa
  • Kurum İçi Koçluk Eğitim Programı

Kurum İçi Koçluk Eğitim Programı

Bu program kurum içinde liderleri ya da kurum içi koçluk yapması istenen kişileri iç koç olarak yetiştirmek ve kurum içinde koçluk kültürünü oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Programın Amacı

Bu program liderlerin, lider adaylarının ve iç koçların yetkinliklerine koçluk becerisini kazandırmayı ve organizasyonel gelişimi desteklemeyi amaçlar. Bu program ile katılımcılar kendi süreçlerinde koçluk becerilerini sergilemeyi örnekleriyle uygulamalı olarak göreceklerdir. Program içeriğinde Armente +PLUS Koçluk modeli kullanılabileceği gibi kurumun kendi kültürüne uygun gördüğü koçluk modeli üzerine uygulamalar gerçekleştirilir. Programda kurum içinde bir koç olarak kullanabilecekleri teknikler uygulamalı olarak sunulur.

Program sonrasında bu model ve eğitimi alan koçların AC uluslararası koçluk derneği tarafından uluslararası akreditasyonu için Armente Süpervizörleri tarafından süpervizörlük ve mentorluk verilebilir.

İç Koç Süpervizyonu

Program içerisinde ve sonrasında iç koçların ve liderlerin yetkinlik gelişimi için tecrübeli süpervizörlerden kendi koçluk görüşmeleri için süpervizyon alması sağlanır. Bu görüşmeler bireysel ya da grup süpervizyonları şeklinde yapılır.