Koçluk, Mentorluk ve Süpervizyon Görüşmeleri

  • Anasayfa
  • Koçluk, Mentorluk ve Süpervizyon Görüşmeleri

Koçluk, Mentorluk ve Süpervizyon Görüşmeleri

Koçluk, koçluk alan bireyin iş performansını, yaşam deneyimini, öz-yönelimli öğrenimini ve kişisel gelişimini kolaylaştıran, karşılıklı iş birliğini merkeze alan, sonuç odaklı ve sistematik bir süreçtir. Koçluk alan kişinin kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimize etmek amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır. Koçlukta yönlendirme yoktur!

Tüm koçluk, mentorluk ve süpervizyon görüşmeleri etik koçluk çerçevesinde, gizliliğe dayanan, derin ve yapılandırılmış görüşmeler ile gerçekleştirilir. Koçluk görüşmeleri koçluk alan kişinin hedefleri ile yapılanan bir değişim ve dönüşüm yolculuğu yaratarak kişinin sürecinde derinleşmesini ve iç görü kazanmasını sağlar.

Tüm koçluk görüşmeleri konusunda yetkin ve AC/ICF akredite koçlar tarafından gerçekleştirilir.

Aşağıdaki başlıklarda birebir ve/veya grup koçlukları ve mentorlukleri yapılmaktadır.

Kurum içindeki koçlara ve mentorlere teknik ve bakış açılarının gelişimi için süpervizyon seansları yapılmaktadır.

  • Yönetici Koçluğu
  • Liderlik Koçluğu
  • Takım Koçluğu
  • Kurum İçi Koçlara Mentorluk
  • Kurum İçi Koçlara ve Mentorlere Süpervizyon

Süreç

Her kurumun ya da kişinin belirlemiş olduğu yetkinlikler çerçevesinde koçluk görüşmeleri yapılandırılır. Bu hedef ve yapıya göre koçluk yapısı, süreç ve görüşme sayısı belirlenir.